BENNS i partnerskap med klimaorganisasjonen myclimate
BENNS i partnerskap med klimaorganisasjonen myclimate

I BENNS ser vi det å reise som en styrke for både oss som individer og for verden som et globalt fellesskap. Vi tror på at nettopp denne styrken utfoldes best når det enkelte individ handler ansvarsfullt i møte med verden og dens beboere – tett på og langt vekk.

Som reisearrangør har BENNS et ansvar for å delta i initiativer som støtter kampen for å gjøre verden til et bedre sted å leve for kommende generasjoner. Derfor er vi påbegynt en viktig reise, og vårt initiativ med klimakompensasjon er bare ett skritt på denne reisen!

Hvordan foregår klimakompensasjon gjennom BENNS?

I partnerskapet med myclimate tilbyr vi en gjennomskuelig og ambisiøs løsning, som samtidig tydelig viser hvordan deres klimakompensasjon utregnes, og hva den går til. 

Når dere bestiller deres neste eventyr gjennom BENNS, har dere mulighet for å velge å CO2-nøytralisere flyreisen deres. Dette foregår ved hjelp av myclimates 'Flight Emission Calculator' som utregner, hvor mye CO2 den enkelte flyreisen utslipper og dermed hvor mye som skal kompenseres for denne. Velger dere denne funksjonen, går deres kompensasjon direkte til myclimate, hvor dere støtter to prosjekter som både arbeider for å redusere CO2 og imøtekommer FN’s verdensmål for bæredyktig utvikling ved å involvere lokalsamfunnet.

Hvilke prosjekter støtter klimakompensasjonen?

For å gjøre det mer gjennomskuelig, hva kompensasjonen deres går til, har vi utvalgt to spesifikke prosjekter plassert i hhv. Myanmar og Madagaskar.

Prosjektet i Myanmar reduserer CO2 ved å gjenoppbygge mangroveøkosystemer i Ayeyarwady deltaet, mens prosjektet i Madagaskar støtter produksjonen av klimavennlige komfyr og solenergidrevne ovner for å redusere CO2. Utover dette øker begge prosjektene muligheten for jobb og skolegang hos lokalbefolkningene og reduserer risikoen for naturkatastrofer.

Hvorfor har BENNS valgt myclimate som partner?

Området vedr. klimakompensasjon er både uregulert og umodent med flere tvilsomme partnere. Dette skyldes delvis at markedet er nytt og hypet, og delvis at det fortsatt ikke er implementert regulerte standarder på globalt nivå. Vi har derfor konsultert et panel av selvstendige, internasjonalt anerkjente rådgivere, og vi er stolte av resultatet. Vi hadde to nøkkelkriterier for en mulig partner:

  • En utregning som gjør flyreisen deres CO2-nøytral 1:1
  • En modell som tillater full gjennomsiktighet og prosjektidentifikasjon, så dere vet hvordan  pengene deres er blitt brukt

myclimate ble det klare valget, da de oppfyller begge kriterier! myclimate er dessuten en av frontløperne når det kommer til frivillig klimakompensasjon.

Hvordan utregner vi klimakompensasjonen?

myclimates ’Flight Emission Calculator’ utregner den fulle klimapåvirkningen av flyreisen, hvor andre modeller ofte utelukkende fokuserer på CO2-utslipp. Modellen dekker en rekke faktorer, som har innflytelse på det samlede CO2-fotsporet, og inkluderer, men er ikke avgrenset til:

  • Flydistansen
  • Bensinforbruk når flyet står stille, kjører på landingsbanen, letter og lander
  • Type fly
  • Gjennomsnittlig passasjerbelastningsfaktor
  • Reiseklasse (Økonomi/Business/First class)
  • Utslipp som stammer fra produksjonen og transporten av flybrennstoff, og ikke kun forbruket av dette

Se flere detaljer om myclimates 'Flight Emission Calculator' her

Utregningene vil være basert på enkelte formodninger basert på gjennomsnitt over tid; dette gjelder ved antall passasjerer og bensinforbruk. Når det er sagt, vil modellen gi en god cirkaberegning på det faktiske utslippet fra deres spesifikke flyreise.