BENNS’ pakkereiser er solgt under lov om pakkereiser og selskapet er medlem av Rejsegarantifonden, hvor KILROY Norway AS står som teknisk arrangør. BENNS opptrer som formidler mellom kunden på den ene siden og flyselskap, cruiserederi, leiebilselskap, hotell og innkommende agent (heretter kalt leverandør) på den andre siden.  

Reisens pris

 • Reisens pris kan inneholde overnatting, dagsturer, cruise, billeie, flybilletter, skatter og avgifter og andre tjenester som er oppgitt i tilsendt tilbud.
 • Det tas forbehold om endring av pris som følge av valutakurser, fly- og transportavgifter, samt endring i skatter og avgifter som BENNS ikke har kontroll over.

Kundens plikt

 • Påse at mottatt tilbud er i henhold til dine ønsker og bestilling.
 • Dobbeltsjekke at navn på de reisende stemmer overens med pass. Vi må ha beskjed om eventuelle feil i navn før depositumet er innbetalt. Navneendring etter depositumsbetaling vil medføre et gebyr, så fremt det er mulig å endre navn hos leverandør.
 • Å holde seg oppdatert om endrede tider og reiseforhold, samt møte opp til innsjekk til rett tid.
 • At alle dags- og flerdagsturer (utflukter) bekreftes direkte med leverandør, senest 48 timer før turen.
 • Påse at pass er gyldig for hele reiseperioden, samt ytterligere 6 måneder etter hjemreise.
 • Påse at visum til respektive land er innvilget, samt hold deg oppdatert og følg de innreisebestemmelser i de land som skal besøkes. Se UDs landesider for mer informasjon.
 • Undersøk med din fastlege om det er behov for eventuelle vaksiner.

Betaling

 • Ved bekreftelse må det betales et ikke-refunderbart depositum på 10% av reisens pris eller minimum kr. 3000,- per person.
 • De fleste flybilletter må betales ved bekreftelse av turen, dette kommer i tillegg til depositum.
 • Enkelte hotell, cruise etc. kan kreve reservasjonsgebyr, som må betales i tillegg til depositum. Dette opplyses ved bestilling.
 • Restbeløp må betales senest 90 dager før avreise, med mindre annet er avtalt.
 • Opprettholdes ikke avtalte betalingsfrister, anses turen som avbestilt, i henhold til våre avbestillingsregler.

Endringer fra kunde

 • 750,- per person, per endring + eventuelle gebyr fra leverandør.
 • Til informasjon er de fleste flybilletter, cruise og hotell ikke-refunderbare.
 • Alle leverandører har egne regler og gebyr for endringer og avbestilling – ønsker du spesifikke regler og gebyr for din reise så ta kontakt med din reiseekspert.

Endringer fra leverandørens side

 • Leverandør forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som f. eks tidsendring og reiserute.
 • Flyselskap og cruiserederi har rett til å komme med tids- og ruteendringer, selv etter bekreftelse. Vi vil gjøre vårt beste for at eventuelle endringer ikke vil få for store konsekvenser for din reise.

Avbestilling

 • Avbestilling må skje skriftlig.
 • Våre pakkereiser inneholder tjenester av særegen karakter og vi har ofte begrenset mulighet for refusjon fra våre leverandører.
 • Regler for individuelle pakkereiser:
  • Så fremt tjenesten (fly, hotell, billeie, cruise etc.) er refunderbar gjelder følgende:
   • Inntil 90 dager før avreise; innbetalt depositum refunderes ikke.
   • Fra 90 dager og frem til 15 dager før avreise; 50% av reisens pris, med fradrag for ikke-refunderbare fly, hotell, cruise etc.
   • Under 15 dager til avreise; ingen refusjon.
  • Vi gjør oppmerksom på at mange flybilletter, hotell og cruise må betales ved bekreftelse og er ikke
   refunderbare etter bekreftelse – ta kontakt med din reiseekspert for detaljer rundt din reise.
 • Regler for påmeldingsturer med fast avreisedato:
  • Inntil 90 dager før avreise; innbetalt depositum refunderes ikke.
  • Fra 90 dager og frem til avreise; ingen refusjon.
 • Eventuelle kostnader i forbindelse med avbestilling kan bli refundert av din reiseforsikring.
  Ta kontakt med ditt reiseforsikringsselskap for mer informasjon.
 • Det er viktig at reiseforsikring er i orden før innbetaling av depositum. Har du ikke reiseforsikring, ta kontakt med din reiseekspert for tilbud på reiseforsikring fra Gouda.

Taushetsplikt

 • Vi har taushetsplikt om reisen din, så du bør legge igjen referansenummer og eventuelle kopier av reiserute og annet til de du ønsker skal få opplysninger om reisen.
 • Uten referansenummer vil ikke noen få opplysninger om din reise – dette er for din egen sikkerhet.

Reklamasjoner

 • Eventuelle reklamasjoner må straks meldes til respektive leverandør(er) på stedet, i rimelig tid etter at feilen/mangelen oppdages - hvis ikke kan ikke erstatningskrav gjøres gjeldende.
 • Kan ikke mangelen/feilen rettes på stedet, og du senere vil fremlegge en erstatningssak, må dokumentasjon på feilen/mangelen fremvises.

Påmeldingsturer med fast avreisedato

 • Hvis ikke annet er opplyst er påmeldingsturer basert på 20 betalende deltagere.
 • Ved færre deltagere har BENNS anledning til å kansellere reisen, øke prisen eller tilby en tilsvarende tur.
 • Dette skal meddeles den reisende senest 30 dager før avreise.
 • Øker prisen med mer enn 10% vil deltagerne få valget mellom annen tur eller full refusjon.
 • Informasjon om flytider og flyselskap er foreløpige inntil flybilletter er utstedt.
 • Uforutsette hendelser som streik, vær og seilingsforhold kan føre til endringer i reiseruten. BENNS forbeholder seg retten til å endre program i samarbeid med våre lokale leverandører, uten at erstatningsansvar oppstår.

Den tekniske arrangørs ansvar

 • Teknisk arrangør for alle pakkereiser hos BENNS er KILROY Norway AS. Se Rejsegarantifonden.dk for mer informasjon.
 • BENNS opptrer som agent for de benyttede transportselskaper, hoteller og øvrige leverandører som vi samarbeider med.
 • Ansvar for mangler og person- og tingskader er begrenset til de erstatningsbeløp som er fastsatt i internasjonale konvensjoner.
 • Vi påtar oss ikke ansvar for endringer, forsinkelser etc. som er en følge av avtalebrudd, streik, vær eller andre forhold som vi ikke har innflytelse på.

Øvrige betingelser

 • Reisene gjennomføres etter Lov om pakkereiser og reisegaranti.
 • Forbehold om trykkfeil og endring av pris som følge av endrede innkjøpsforhold.

 

Sist oppdatert: 22. juni 2020