Reisens pris

Reisens pris omfatter overnatting, dagsturer, billeie og flybilletter i henhold til reiseplan, skatter og avgifter og andre ytelser som er oppgitt i reiseplanen. Det tas forbehold om endring av pris som følge av valutakurser, fly- og transportavgifter, samt uforutsette skatter og avgifter vi ikke har kontroll over. 

Kundens plikt

Kunden er forpliktet til å sørge for gyldig pass og nødvendig visum og vaksinasjoner til reisen. Det er også kundens plikt før avreise å kontrollere at for- og etternavn på billetter og øvrige reisedokumenter er korrekte og stemmer overens med det som står i passet. Ikke korrekt oppført navn kan føre til avvisning ved innsjekk til flyet eller ved grensen fra/til Norge. BENNS påtar seg ikke ansvar for de følger ukorrekte opplysninger måtte medføre. Endringer i navn skal gis beskjed om før du har betalt depositum. Etter dette vil det komme gebyrer, hvis navneendringen er mulig. Kunden har også plikt til å holde seg oppdatert om endrede tider og reiseforhold samt å møte opp til innsjekk til rett tid - fastsatt av flyselskapet, hoteller eller annen operatør. Kunden må også ringe for å re-bekrefte turer og hentested/tidspunkt på alle dagsturer og flerdagsturer. 

Depositum/Betaling

Ved bekreftelse må det betales et ikke-refunderbart depositum pålydende kr. 3000,- pr. person eller 10% av totalbeløpet. I de fleste tilfeller må flybillett betales ved bekreftelse. Restbeløpet for reisen skal betales senest 90 dager før avreisedato, med mindre annet er avtalt. Hvis ikke innbetaling er gjort innen forfallsdato, så betraktes dette som en avbestilling, og kunden mister innbetalt depositum. For gruppeturer og påmeldingsturer må det betales et ikke-refunderbart depositum på mellom kr. 3000,- og kr. 5000,- per person ved påmelding. 

Endringer fra kundens side

Dersom det er mulig å gjøre endringer vil følgende gebyr gjelde (så fremt ikke annet er avtalt); kr. 750,- per person pluss eventuelle gebyr fra flyselskap/leverandør. Med forbehold om at dette er mulig innenfor reglene til flyselskap/leverandør. Vennligst merk at f. eks. navneendring på flybillett sjelden lar seg gjøre. De fleste flyselskaper tillater ikke endringer etter utstedelse, og de er ikke refunderbare. Vennligst ta kontakt for å få detaljer om din billett. 

Endringer fra leverandørens side

Den tekniske arrangør forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer, som f.eks. endring av transportform forårsaket av manglende tilslutning eller andre årsaker. Hvis kunden etter dette ikke ønsker å delta på reisen vil det innbetalte beløpet bli tilbakebetalt, men ytterligere krav kan ikke bli sendt inn. Merk deg at endringer i reiseruter og -tider ikke gir deg noen form for kompensasjon. Den tekniske arrangør kan med 20 dagers varsel avlyse en planlagt reise. Det innbetalte beløpet vil bli tilbakebetalt, men reisedeltakeren får ikke noen erstatning utover dette. 

Endringer foretatt av flyselskapene

Flyselskapene har rett til å komme med tidsendringer - også etter at billettene er bekreftet og utskrevet. I slike tilfeller er flyselskapene ansvarlige for å komme med alternative ruter. BENNS er ikke ansvarlige for endringene, men vil så langt det lar seg gjøre assistere deg i å finne frem til en akseptabel reiserute. BENNS opererer kun som agent for flyselskapene, og er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader som pådras som følge av endringer eller i tilfeller hvor flyselskapet kansellerer eller endrer bestillingen. Dette gjelder også i tilfeller som flykonkurs, med mindre flyreisen er bestilt som en del av en pakkereise. Vi gjør oppmerksom på at flyselskapene kan endre tidsfrist for billettering av billettene. Dette vil medføre at betalingen må foregå tidligere enn først avtalt da billetter ikke kan utstedes uten betaling. Vi vil informere deg om eventuelle endringer så snart disse foreligger. Endringer som flyselskapene eventuelt gjør etter at du har reist fra Norge blir du informert om når du sjekker din reiserute online, noe vi anbefaler at du gjør senest dagen før du skal fly videre.

Avbestilling

Med mindre noe annet er avtalt, gjelder følgende: Ved avbestilling mer enn 14 dager før avreise vil det komme et avbestillingsgebyr tilsvarende innbetalt depositum eller NOK 3000,- pr. person + eventuelle gebyrer fra flyselskapet og leverandører. Vennligst merk at de fleste flybilletter ikke er refunderbare - ta kontakt med oss for mer informasjon om regler for din flybillett. Ved avbestilling mindre enn 14 dager før avreise kan totalbeløpet for reisen avkreves. 

Prisendringer etter avtalens inngåelse

BENNS kan ikke påta seg risikoen for prisendringer i transportomkostninger, som f. eks. drivstoffpriser, skatter, avgifter eller gebyrer som flyplass-/ landings- eller startavgifter, valutakurser eller andre omstendigheter. Dette betyr at totalprisen på reisen kan endre seg før restfakturaen er betalt. 

Vaksine/Pass/Visum/Innreisebestemmelser

Sjekk med din lege eller nærmeste helsestasjon om hvilke vaksiner som kreves for de(t) land du skal besøke. Enkelte vaksiner må tas i god tid før reisen.

Sørg for å ha gyldig visum/oppholdstillatelse dit du skal reise. Før du reiser må du sjekke med gjeldende lands ambassade/konsulat om du trenger visum eller andre dokumenter til de landene du besøker eller reiser via. Vær spesielt obs på at mange flyselskaper mellomlander i USA og vanlige visumregler til USA gjelder også ved mellomlanding/transitt/’Technical Stop’.

Sjekk også at passet ditt har lang nok gyldighet – visse land krever gyldighet opptil 6 måneder fra den dato du forlater landet. Ta alltid med passet ditt, også på reiser innen Schengen. (Passet er det eneste internasjonalt godkjente identitetsbevis for nordmenn).

Flere land endrer stadig sine innreisebestemmelser (spesielt USA) og visum/pass-regler kan også gjelde i de land du bare oppholder deg i transitt. Så sjekk alltid aktuelle regler for ditt statsborgerskap. På UDs hjemmesider finner du oppdaterte reiseråd og innreisebestemmelser for nordmenn.

For reiser til, eller med mellomlanding/transitt i USA gjelder helt spesielle regler; Du må ha biometrisk eller elektronisk lesbart pass for innreise, også når du kun mellomlander. Sjekk med politiet eller ambassade om du er usikker på hva slags pass du har. Alternativt må du søke visum, noe som må gjøres i god tid før avreise, da det er lang behandlingstid. Barn må ha eget elektronisk lesbart pass. Videre må et informasjonsskjema for innreise til for eksempel USA og England (med blant annet adresse under oppholdet) fylles inn før avreise og tas med til innsjekking. Dette vil du finne på UDs hjemmesider under det gjeldende land. Hos de flyselskapene som tilbyr innsjekking via internett kan skjemaet fylles ut elektronisk på deres hjemmeside.

For reiser til/via USA kreves enten visum eller en elektronisk autorisasjon, Electronic System for Travel Authorization (ESTA). Et skjema fylles inn senest 72 timer før avreise på https://esta.cbp.dhs.gov, dette koster p.t. 14USD. 

Manglende informasjon kan medføre at innreise avvises. Husk å registrere deg også ved transitt. Innreisebestemmelsene endres stadig – sjekk alltid i god tid før du reiser hva som gjelder. Vær oppmerksom på at du ikke kan oppholde deg på det nordamerikanske kontinent (inkl. USA, Canada, Mexico og Karibien) i mer enn 90 dager uten visum. 

OBS! Får du ikke gjennomført reisen pga. ugyldig pass, manglende visum, vaksinasjoner eller andre påkrevde dokumenter får du ingen refusjon i reisens pris og du må selv dekke eventuelle merkostnader. 

Vær oppmerksom på at om du på din reise flyr hjem/videre fra et annet land enn du reiser inn til, kan det være at det kreves bevis for utreise fra landet du først ankommer. Dette kan være buss/båt/tog/opplevelsesreise e.l. Hvis du ikke kan vise til dette kan du i verste fall bli nektet innreise. For mer informasjon bes du kontakte det gjeldende lands ambassade. 

Det påkreves av de amerikanske immigrasjonsmyndigheter at følgende personinformasjon angis på forhånd til reisebyrå eller flyselskap for alle reisende til USA: 

  • Fullt navn slik det fremkommer i passet benyttet for reisen
  • Fødselsdato
  • Kjønn

Informasjonen skal angis senest 72 timer før avreise eller så snart som mulig etter bestilling.  Har du i tillegg et såkalt «redress» nummer så bes du ta kontakt med oss for å besørge at dette videreformidles korrekt. Dersom nevnte informasjon ikke fremlegges, er mangelfulle eller forfalskes, kan dette medføre nektet ombordstigning samt medføre at reisen ikke kan gjennomføres. 

Vi gjør oppmerksom på at den reisende selv er ansvarlig for å angi korrekt informasjon og at BENNS fraskriver seg ethvert ansvar for forsinkelser eller ugjennomførbare reiser som følge av mangelfull informasjon. 

Flyplassavgift

Visse steder i verden må man betale en avgift lokalt på flyplassen. Dette kommer i tillegg til hva du allerede har betalt for billetten. Generelt vil dette beløpe seg fra kr. 100 - 200 pr. flystrekning, som betales i lokal valuta eller i USD. 

Bagasje

Normalt tillates 20 kilo innsjekket bagasje i tillegg til 5 kilo håndbagasje. Noen flyselskaper opererer med mer fleksible og noen ganger strengere regler. Det er også restriksjoner på bagasjens størrelse og spesielle regler gjelder for sportsutstyr som golfbag, surfebrett, sykler osv. Sjekk med gjeldende flyselskap eller BENNS for mer informasjon om din reise. Merk at de fleste flyselskaper innenlands i USA ikke lenger inkluderer bagasje i billettprisen. Dette må betales lokalt ved innsjekk online, eller på flyplassen. 

Hotell

BENNS gjør oppmerksom på at standarden på hoteller kan variere ulike steder i verden, og kan være både høyere eller lavere enn hva man er vant til fra Norge. Kvaliteten på hotellene vurderes på grunnlag av både generell standard, fasiliteter og beliggenhet. Av erfaring vet vi at det legges ulik vekt på disse elementene.

Hotellene i storbyene har ofte en lavere standard enn hva som er tilfelle andre steder. Slike variasjoner må påregnes. Det vil kunne forekomme mindre oppussing og renoveringsarbeid på hotellene. Et svømmebasseng kan for eksempel være stengt noen dager grunnet rensing. Dette er utenfor BENNS' kontroll og vil ikke gi grunnlag for en kompensasjon. Større oppussingsarbeider forsøker vi å informere om så langt det lar seg gjøre. Enkelte hotell, ofte i USA og på Hawaii, vil kreve et «resort fee» som skal betales lokalt. Dette er en obligatorisk avgift som må betales, selv om man ikke benytter seg av tjenestene som tilbys.

Reiseforsikring

Vi anbefaler alle våre kunder å ha reiseforsikring som bør dekke sykdom, tyveri, mistet bagasje, evakuering, forsinkelse etc. Vi samarbeider med Gouda Reiseforsikring. Vennligst ta kontakt for et tilbud. Ta alltid med deg forsikringsbevis og kontaktinformasjon. 

Taushetsplikt

Vi har taushetsplikt om reisen din, og du bør legge igjen referansenummer og eventuelle kopier av reiserute og annet til de du ønsker skal få opplysninger om reisen. Uten referansenummer vil ikke foreldre (dersom du er under 18 år), venner eller andre få opplysninger om reisen din. Dette er til din sikkerhet. 

Reklamasjoner

Eventuelle reklamasjoner under reisen skal straks meldes til flyselskapet, hotellet, turoperatør eller BENNS i rimelig tid etter at feilen/mangelen oppdages, slik at feilen/mangelen kan ordnes med det samme og med minst mulig ulempe for den reisende. Hvis mangelen/feilen rettes innenfor rimelig tid og uten vesentlig ulempe, kan erstatningskrav ikke gjøres gjeldende. Hvis mangelen/feilen ikke kan rettes på stedet og du senere ønsker å reise en erstatningssak mot selskapet, skal dokumentasjon fremlegges. Rettes reklamasjonen direkte til det relevante flyselskapet eller til hotellet, bør du derfor i egen interesse sikre deg dokumentasjon på feilen. Manglende reklamasjon på stedet vil normalt medføre tap av retten til senere erstatningskrav. 

Den tekniske arrangørs ansvar

BENNS opptrer som agent for de benyttede transportselskaper, hoteller og øvrige virksomheter som vi samarbeider med. Ansvar for mangler, som f. eks. person- og tingskader, er begrenset til de erstatningsbeløp som er fastsatt i internasjonale konvensjoner. Vi påtar oss ikke ansvar for endringer, forsinkelser etc. som er en følge av avtalebrudd, streik, vær eller andre forhold som vi ikke har innflytelse på. Vi anbefaler på det sterkeste å tegne en fullverdig reiseforsikring gjennom Gouda. 

Øvrige betingelser

Reisene gjennomføres etter loven om pakkereiser. Det blir tatt forbehold om trykkfeil og endringer av pris som følge av endrede innkjøpsforhold. BENNS er medlem av reisegarantifondet gjennom KILROY Norway AS. Se Reisegarantifondets hjemmesider for mer informasjon.