Personvernerklæring

Click here for English version

Først og fremst vil vi gjerne at du skal vite at vi bryr oss om ditt privatliv og vi tar derfor ansvar for det du - direkte eller indirekte, har betrodd oss, på alvor.

Denne erklæringen forklarer hvordan The KILROY Group innsamler kundeopplysninger, bruker opplysninger og i hvilke situasjoner og til hvem opplysningene blir delt videre med.

BENNS er en del av en gruppe europeiske selskaper som opererer innenfor reiser, utdannelsesrådgivning og goder til studerende som datterselskaper til KILROY International A/S.

Innsamling og behandling av data er en uunngåelig og nødvendig del av å drive denne type forretning og oppfylle de formål som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

BENNS er dataansvarlig i forhold til behandlingen av personopplysningene til disse formålene.

Hvis du har spørsmål til denne Personvernerklæringen eller til behandlingen av personopplysningene dine er vår adresse:

BENNS
Kirkegata 15
0153 Oslo

Adressen til The KILROY Groups hovedkontor er:

KILROY International A/S
Nytorv 5,
DK-1450 København K
Danmark

Ytterligere informasjon om behandlingen av kundeopplysninger hos BENNS kan også fås ved å skrive til [email protected].

1. Datasikkerhet er viktig for oss

For oss er ansvarlig håndtering av personopplysninger som samles inn som en del av driften av virksomheten vår avgjørende for våre forretningsmål og omdømme. I denne personvernerklæringen gjøres det rede for hvordan dine personopplysninger samles inn og anvendes når du er kunde, leverandør eller samarbeidspartner, og hvordan du kan få innsikt i dine egne personopplysninger.

2. Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Ved en identifiserbar fysisk person forstås en person som direkte eller indirekte kan identifiseres, blant annet ved et identifikasjonsnummer eller et eller flere elementer som er unikt for en gitt persons identitet.

3. Hvilken type personopplysninger behandler vi om deg og hvorfor?

Dine personopplysninger vil bli anvendt til ulike formål i forbindelse med ditt kundeforhold og driften av BENNS. De innsamlede opplysningene kan variere alt etter om du er kunde, leverandør eller samarbeidspartner, men generelt vil det være opplysninger vedrørende kundeadministrasjon, leverandøradministrasjon, direkte markedsføring samt opplysninger vedrørende BENNS’ rettigheter og forpliktelser.

Manglende personopplysninger fra din side kan føre til at BENNS ikke vil være i stand til å oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde eller leverandør.

BENNS innsamler og behandler som utgangspunkt kun alminnelige personopplysninger. Det kan dog i konkrete tilfeller i forbindelse med bestilling av en reise, være nødvendig for oss å behandle følsomme personopplysninger (f.eks. opplysninger om spesialmeny på flyreisen din eller opplysninger om behov for spesiell assistanse på reisen din) samt opplysninger om personnummer (f.eks. i forbindelse med innhenting av en passkopi til bruk for en visumsøknad), men kun når det er nødvendig for å kunne levere den ønskede reisen til deg.

BENNS vil typisk innsamle følgende opplysninger:

3.1 Opplysninger vedrørende våre kunder

Opplysninger som du gir oss når du bestiller en reise eller oppretter en reiseprofil hos oss, f.eks. online via hjemmesiden eller ved å kontakte våre reisekonsulenter, herunder kontaktopplysninger (fornavn, mellomnavn, etternavn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og stilling), fødsels- og personnummer (til bruk for visumsøknader etc.), passnummer, bankopplysninger, betalingskortopplysninger, opplysninger i forhold til dine særlige preferanser på reisen (f.eks. opplysninger om spesialkost, behov for spesiell assistanse i forbindelse med handicap eller sykdom etc.), helseopplysninger (til bruk for behandlingsreiser, sportsreiser etc.), opplysninger om høyde, vekt, tøy- og skostørrelse (til bruk for bestilling av utstyr på skireiser, sportsreiser etc.), formålet med reisen, hvilke språk du snakker, statsborgerskap, kontaktinformasjon på dine nærmeste pårørende, rekvisisjon (i forbindelse med bedrifts- eller behandlingsreiser), opplysninger som du gir oss omkring dine preferanser i forhold til markedsføring eller kommunikasjon, samt opplysninger som du gir oss hvis du kontakter oss med spørsmål for å rapportere et problem, eller øvrige henvendelser i forbindelse med ditt kundeforhold hos oss, opplysninger om foto til utstedelse av student-, lærer- eller ungdomskort, studiested (gjelder kun for ISIC), arbeidsplass (gjelder kun for ITIC), rabattkode, kortgyldighet, utstedelsesdato, kortnummer, opplysninger om betaling (pris, betalingsmåte, dato, betalingsbekreftelse).

3.2 Opplysninger vedrørende våre leverandører og samarbeidspartnere

Opplysninger som du gir oss i forbindelse med inngåelse av en kontrakt eller samarbeidsavtale, herunder kontaktopplysninger (firma, jobbtittel, fornavn, mellomnavn, etternavn, adresse, telefonnummer og e-postadresse), opplysninger som du gir oss omkring dine preferanser i forhold til markedsføring eller kommunikasjon, samt opplysninger som du gir oss hvis du kontakter oss med et spørsmål for å rapportere et problem, eller når du henvender deg til oss som en del av vårt samarbeid.

3.3 Opplysninger vedrørende innsamling av søknader til universiteter og organisasjoner

Når du beslutter deg for å søke på internships, studier eller på akademiske kurs gjennom BENNS, handler vi på vegne av den institusjonen som står for internshipet, studiet eller de akademiske kursene. Dermed behandler BENNS personopplysninger til de formål som angis av institusjonen – innsamling av søknader. Dermed behandler en institusjon (universitet, organisasjon, annen institusjon) opplysninger som kontrollør, og BENNS behandler personopplysninger som ansvarlig på vegne av institusjonen. For ytterligere opplysninger om behandlingen av dine personopplysninger, vennligst les personvernerklæringen hos den gjeldende institusjonen.

3.4 Opplysninger vedrørende deltakere til BENNS' arrangementer

Når du velger å delt i en av ​​BENNS' arrangementer, behandler vi følgende persondata fra deltakeren: fornavn, etternavn, e-postadresse, telefonnummer (valgfritt), IP-adresse (kun til webinarer), stilte spørsmål under arrangementet eller webinaret samt kommunikasjonen via e-post/telefon vedrørende arrangementet, informasjon om arrangementet (tittel, innhold, dato, tid, adresse).

4. Hva bruker vi dine personopplysninger til? 

BENNS behandler dine personopplysninger til oppfyllelse av de formål som er oppgitt nedenfor. Bemerk at ikke alle av de samtlige oppgitte formål, kategorier av opplysninger, mottakere av opplysninger eller typer av behandling av opplysninger er gjeldende for deg i alle tilfeller.

BENNS behandler utelukkende dine personopplysninger i det omfang det er nødvendig i forbindelse med ditt kunde-, leverandør- eller samarbeidsforhold (da det tas høyde for spesifikke interesser i hvert enkelt tilfelle) eller i henhold til gjeldende rett.

4.1 Kundeadministrasjon

BENNS behandler dine personopplysninger i forbindelse med opprettelse og løpende administrasjon av kundeforholdet ditt med BENNS som en del av driften av virksomheten vår, inkludert bestilling av reiser og leveranse av våre øvrige produkter (som f.eks. visumsøknader, reiseforsikringer, transferservices, student-, lærer- og ungdomskort utstedelse etc.), opprettholdelse av våre kunderegistre, fakturering, markedsføring, statistikk etc. All statistikk og analyser utarbeides i anonymisert format, og inneholder derfor ikke opplysninger som kan tilskrives direkte til deg som person.

4.2 Administrasjon av leverandør- og samarbeidsforhold

BENNS behandler dine personopplysninger i forbindelse med administrasjon av leverandør- og/eller samarbeidsforhold. Dette gjelder hvor du er leverandør eller samarbeidspartner eller er kontaktperson hos en leverandør eller en samarbeidspartner som BENNS jobber sammen med som en del av driften av virksomheten vår, inkludert vedlikehold av vårt CRM-register med informasjon om våre kontaktpersoner hos leverandører og samarbeidspartnere.

4.3 Overholdelse av gjeldende lover og regler

BENNS behandler dine personopplysninger i samsvar med de lover og regler som BENNS er underlagt i forbindelse med driften av virksomheten eller til oppfyllelse av ulike rapporterings- eller opplysningsforpliktelser i henhold til gjeldende lover og regler.

BENNS anvender ikke personopplysningene dine til å treffe avgjørelser som alene er basert på automatisk behandling, unntatt profilering. Profilering er en form for automatisk behandling av dine personopplysninger. Vi bruker profilering og datamodellering f.eks. for å kunne tilby deg spesifikke tjenester og produkter som oppfyller dine preferanser til markedsføringsformål.

BENNS streber etter å sikre at alle personopplysninger vi behandler er korrekte og oppdaterte. Vi ber deg derfor alltid om å underrette oss om eventuelle endringer i dine personlige detaljer (f.eks. endring av adresse, navn, telefon- eller betalingsopplysninger), sånn at vi kan sikre at dine personopplysninger alltid er oppdatert og korrekt. Du bør oppdatere dine personopplysninger umiddelbart i tilfelle det oppstår endringer.

4.4 Behandling av BENNS' arrangementer

BENNS behandler dine personlige data i forbindelse med konkurranser og arrangementer hos BENNS, som en del av driften av ​​virksomheten vår (f.eks. studiemesser, reisearrangementer osv.). BENNS avholder arrangementer og webinarer som en service til å gi potensielle kunder informasjon relatert til reise og utdannelse i utlandet samt til å inspirere. De som er interessert i et arrangement, kan melde seg på arrangementet online. Målet med behandling av personopplysninger er å håndtere registreringsprosessen for begivenheten, avholde begivenheten og kommunisere med dem som er registrert vedrørende begivenheten. BENNS bruker ikke dine personlige data til å treffe beslutninger som utelukkende er basert på automatisk behandling unntatt til profilering. Profilering er en form for automatisk behandling av dine personlige data. Vi bruker profilering og datamodellering f.eks. for å kunne tilby deg spesifikke tjenester og produkter son oppfyller dine preferanser til markedsføringsformål.

BENNS streber etter å garantere at alle personlige data som vi behandler er korrekte og ajourførte. Vi ber deg derfor alltid om å informere oss om mulige endringer i dine personlige opplysninger (f.eks. endring av adresse, navn, telefonnummer eller betaling), så vi kan garantere, at dine personlige data alltid er korrekte og ajourførte. Du bør oppdatere dine personlige data straks i tilfelle av endringer.

5. Hvor lenge beholder vi dine personopplysninger?

BENNS vil beholde opplysninger vi innsamler fra deg hvor det er nødvendig for å opprettholde en kontinuerlig og legitim forretning (f.eks. for å tilby deg visse tjenester eller for å oppfylle relevante lov-, skatte- eller regnskapsmessige krav).

Databehandlingsperioden for etablering og administrasjon av kundeforhold hos BENNS er 36 måneder etter levering av de tjenester eller utløp av det produktet du har kjøpt (f.eks. visumets utløp, utløp av reiseforsikring, utføring av transport, utløp av student-, lærer- og ungdomskort, ankomstdato osv.) avhengig av hva som kommer sist. Når du avviser et tilbud som du har bedt om, lagres dine personopplysninger i 12 måneder etter at tilbudet er utgått.

Vi anvender dine personopplysninger til direkte markedsføring etter at du har meldt deg på vårt nyhetsbrev, eller etter vi har mottatt ditt samtykke. Du kan til enhver tid avmelde nyhetsbrevet eller trekke samtykket ditt tilbake. Dine personopplysninger anvendes også til direkte markedsføring i 24 måneder etter at du har kjøpt produkter eller tjenester hos BENNS. Opplysningene dine vil bli slettet etter at vi har mottatt og utført forespørselen din om å slette disse, eller etter du har avmeldt deg nyhetsbrevet vårt.

Personopplysninger med henblikk på administrasjon av leverandør- og forretningsforhold lagres i 3 år etter utløpet av de forretningsmessige relasjoner.

BENNS behandler personopplysninger i samsvar med den oppbevaringsperioden som er fastsatt av lover og forskrifter. Oppbevaringsperioden for personopplysninger forlenges aldri, med mindre det er basert på spesifikk lovgivning og regulering.

6. Juridisk grunnlag for behandling av dine personopplysninger

BENNS behandler som utgangspunkt opplysningene om deg på følgende grunnlag: (1) Ditt samtykke (f.eks. direkte markedsføring), (2) inngåelse og oppfyllelse av kontrakten din med BENNS (f.eks. kundeadministrasjon, leverandøradministrasjon og relasjoner med samarbeidspartnere), (3) av hensyn til BENNS’ legitime interesser, dvs. de formål som er beskrevet ovenfor (f.eks. forhindring av svindel, direkte markedsføring), (4) oppfyllelse av en rettslig forpliktelse som BENNS er pålagt (f.eks. fakturering, anti-hvitvaskingsregler), (5) beskyttelse av dine eller en annen fysisk persons vitale interesser (f.eks. kundeadministrasjon), (6) behandlingen er nødvendig for at et rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares (f.eks. kundeadministrasjon), og (7) behandlingen er nødvendig for å overholde BENNS eller din sysselsetting, helse og sosiale rettigheter som følge av nasjonal lovgivning eller EU-loven.

I tillegg kan det være situasjoner hvor vi behandler dine personopplysninger av hensyn til BENNS' eller en tredjeparts legitime interesser med hensyn til formålene beskrevet ovenfor, med mindre hensyn til dine interesser vurderes som viktigere (f.eks. direkte markedsføring, kundeadministrasjon).

7. Deling av personopplysninger

BENNS gir kun opplysninger i det omfang det er nødvendig som en del av driften av virksomheten vår, for å kunne levere din reise samt de øvrige produkter du har kjøpt hos oss i forbindelse med reisen.

BENNS vil typisk dele personopplysninger med følgende mottakere i forbindelse med bestilling av en reise og dertil relaterte produkter:

7.1 Globale Distribusjonssystemer (GDS)

Et GDS er et IT-nettverkssystem som eies eller drives av et firma som muliggjør transaksjoner mellom reisebransjens tjenesteleverandører, hovedsakelig flyselskaper, hoteller, bilutleiefirmaer og reisebyråer. Et GDS forbinder tjenester, priser og booking ved å konsolidere produkter på tvers av de tre reisesektorene dvs. flyreservasjoner, hotellreservasjoner og bilutleie.

7.2 Flyselskap

BENNS gir personopplysninger til flyselskaper i forbindelse med bestilling av reisen din. Ved bestilling av fly vil vi typisk gi opplysninger om fornavn, mellomnavn, etternavn, avreiselufthavn, destinasjon, dato for ut- og hjemreise, bonuskortnummer, spesielle ønsker i forbindelse med reisen din, som bestilling av spesialmeny under flyvningen og eventuelle behov for spesiell assistanse på flyet eller på flyplassen til det valgte flyselskapet.

I forbindelse med reiser til spesielle destinasjoner kan vi dessuten gi opplysninger om passnummeret ditt til flyselskapet.

7.3 Hoteller

BENNS gir personopplysninger til de hotellene som du skal benytte på reisen din. Ved hotellreservasjoner vil vi typisk gi opplysninger om fornavn, mellomnavn, etternavn, destinasjon, dato for ankomst og avreise, romkategori, bonuskortnummer, spesielle ønsker i forbindelse med din reise som bestilling av spesialdiett og eventuelle behov for spesiell assistanse under hotelloppholdet i forbindelse med handicap eller sykdom.

7.4 Bilutleiefirmaer

BENNS gir personopplysninger til bilutleiefirmaer hvis du skal ha et kjøretøy til rådighet under reisen din. Ved bestilling av leiebil vil vi typisk gi opplysninger om fornavn, mellomnavn, etternavn, avhentningssted, leieperiode, kjøretøyskategori, bonuskortnummer, spesielle ønsker i forbindelse med leien av kjøretøyet, som f.eks. spesielle tiltak i forbindelse med handicap eller sykdom, barneseter etc.

7.5 Busselskaper

BENNS gir personopplysninger til busselskaper hvis du skal på bussreise som en del av reisen din (f.eks. i forbindelse med dagsturer til turistattraksjoner etc.). Ved bestilling av bussreise vil vi typisk gi opplysninger om fornavn, mellomnavn, etternavn, avhentningssted, dato og tidspunkt for bussreisen, destinasjon samt spesielle ønsker i forbindelse med bussreisen som bestilling av spesialmeny under bussreisen og eventuelle behov for spesiell assistanse under bussreisen på grunn av handicap eller sykdom.

7.6 Rederier

BENNS gir personopplysninger til rederier hvis du skal på cruisereise som en del av reisen din (f.eks. i forbindelse med dagsturer til turistattraksjoner, cruise etc.). Ved bestilling av cruisereise vil vi typisk gi opplysninger om fornavn, mellomnavn, etternavn, destinasjon, reiserute, dato og tidspunkt for ut- og hjemreise samt spesielle ønsker i forbindelse med cruisereisen som bestilling av spesialmeny og eventuelle behov for spesiell assistanse under seilasen som følge av handicap eller sykdom og informasjon om reisedokumenter.

7.7 Bedbanks

En bedbank er et IT-nettverkssystem som eies eller drives av et firma som muliggjør transaksjoner mellom reisebransjens tjenesteleverandører, hovedsakelig hoteller og reisebyråer eller sluttkunder. BENNS gir personopplysninger til bedbanks for å bestille de hotellene som du skal benytte på reisen din. Ved bestilling av hotell gjennom en bedbank vil vi typisk gi opplysninger om fornavn, mellomnavn, etternavn, destinasjon, dato for ankomst og avreise, romkategori, bonuskortnummer, spesielle ønsker i forbindelse med din reise, som bestilling av spesialdiett under hotelloppholdet og eventuelle behov for spesiell assistanse under hotelloppholdet i forbindelse med handicap eller sykdom.

7.8 Reiseagenter

Hvis du som en del av reisen din skal delta i utflukter eller har behov for transfer kan BENNS gi personopplysninger til reiseagenter. Reiseagenten har som oppgave å arrangere den aktuelle utflukten eller transfer ved bestilling av ønsket tjeneste hos lokale leverandører på destinasjonen. Ved bestilling av utflukter, transfers etc. gir vi typisk opplysninger om fornavn, mellomnavn, etternavn, dato og tidspunkt for ankomst og avreise, kjøretøytype, destinasjon samt spesielle ønsker som bestilling av spesialmeny under hotelloppholdet og eventuelle behov for spesiell assistanse på grunn av handicap eller sykdom.

7.9 Forsikringsselskap

Som del av din reisebestillingen hos oss har du mulighet til å kjøpe en reise- og/eller en avbestillingsforsikring. Hvis du ønsker å kjøpe en slik forsikring vil vi gi personopplysninger til forsikringsselskapet til bruk for inntegning av forsikringen hos dem. Ved tegning av en reise- og/eller en avbestillingsforsikring gir vi typisk opplysninger om fornavn, mellomnavn, etternavn, e-postadresse, destinasjon, dato for ut- og hjemreise samt reisetype.

7.10 Utstyrsutleiefirmaer

Som del av reisebestillingen din hos oss har du mulighet for å leie utstyr som du måtte ha behov for på reisen din, f.eks. skiutstyr, dykkerutstyr og lignende. Hvis du ønsker å leie slikt utstyr vil vi gi opplysninger til det firmaet på destinasjonen som du skal leie utstyret hos. Ved utstyrsleie gir vi typisk opplysninger til utleiefirmaet om fornavn, mellomnavn, etternavn, typen av utstyr, avhentningssted, leieperiode samt opplysninger om høyde, vekt, tøy- og skostørrelse.

7.11 Reisearrangører

BENNS gir personopplysninger til reisearrangører hvis du skal på en tur som del av reisen din (f.eks. en endagsutflukt til turistattraksjoner, dykking etc.). Ved bestilling av turen din gir vi typisk opplysninger om fornavn, mellomnavn, etternavn, tur, rute, dato og tidspunkt for turen, samt spesielle ønsker som bestilling av spesialmeny og eventuelle behov for spesiell assistanse på grunn av handicap eller sykdom, og informasjon om reisedokument (kun hvis påkrevet).

7.12 ISIC

Når BENNS bestiller et student-, lærer- og ungdomskort gir vi personopplysninger til ISIC Global Office BV, Keizergracht 174, Amsterdam, 1016 DW The Netherlands. Det er her ISIC Global Office BV oppbevarer kortholderdata for alle aktive student-, lærer- og ungdomskort globalt. Opplysningene brukes til å bevise gyldigheten på student-, lærer- og ungdomskortet globalt. Følgende data overføres: fornavn, etternavn, fødselsdato, studiested, foto, arbeidssted (gjelder kun for ITIC), e-postadresse, adresse, C/O adresse, kortnummer.

7.13 Spesielt vedrørende kvalifiserte tilbud

Når du velger BENNS har du mulighet til å få et kvalifisert tilbud på en reise. Et kvalifisert tilbud er en tilbudsform hvor det i forbindelse med utarbeidelsen av tilbudet skjer en preliminær reservasjon av ønsket reise. Dette gir deg mulighet til å reservere en plass på ønsket avgang i opptil tre dager, innen du tar stilling til om det skal utstedes en billett på den preliminære reservasjonen eller om den skal annulleres.

For å kunne levere et kvalifisert tilbud gir vi opplysningene om deg og den ønskede reservasjonen til et GDS (som omtalt ovenfor), som foretar den preliminære bookingen hos flyselskapet, hotellet etc. Da det i forbindelse med innsamlingen av det kvalifiserte tilbudet gis personopplysninger til flere nye uavhengige dataansvarlige (GDS, flyselskaper, hoteller etc.), kan dine opplysninger bli oppbevart hos disse mottakerne etter tilbudets utløp – også i tilfeller hvor tilbudet annulleres.

BENNS kan dessuten gi og/eller overlate dine personopplysninger til andre leverandører og/eller serviceleverandører i forbindelse med den alminnelige driften av virksomheten vår, f.eks. i forbindelse med ekstern administrasjon av våre IT-systemer, analyseoppgaver, markedsføringsoppgaver, inkasso, kredittvurdering, revisjon, juridisk bistand etc.

For ytterligere opplysninger om våre leverandørers og samarbeidspartneres behandling og beskyttelse av dine personopplysninger, henvises det til deres personvernerklæring og vilkår.

BENNS bestreber seg på å begrense overførselen av personopplysninger i et personidentifiserbart format i størst mulig grad, og dermed begrense de tilfeller hvor informasjonen kan tilbakeføres til deg personlig.

BENNS deler ikke dine personopplysninger med mindre det er nødvendig for å drive forretningen vår eller oppfylle dine behov.

8. Internasjonale overførsler av dine personopplysninger 

Grunnet naturen til BENNS' virksomhet kan dine personopplysninger overføres til land utenfor EU/EØS i forbindelse med bestilling av en reise hos oss. For å kunne levere våre tjenester til deg er vi i visse tilfeller nødt til å anvende samarbeidspartnere og leverandører utenfor EU/EØS.

Uten muligheten til å overføre dine opplysninger til mottakere utenfor EU/EØS vil BENNS være ute av stand til å levere den ønskede reisen til deg. Dette gjelder hvis bestilling av reisen din forutsetter at det overføres opplysninger til mottakere utenfor EU/EØS, f.eks. for å kunne booke flyreise, hoteller etc. på din reisedestinasjon.

Databeskyttelseslovgivningen i disse landene kan være mildere enn den er i Norge og i det øvrige EU/EØS, da det i størstedelen av tilfellene vil være snakk om land hvor EU-Kommisjonen har vurdert at databeskyttelsesnivået ikke er på høyde med databeskyttelsesnivået innenfor EU/EØS.

I de tilfeller hvor det er praktisk mulig for oss vil overføring av dine personopplysninger skje på bakgrunn av EU- Kommisjonens utarbeidede standardoverførselskontrakter, som er spesielt utarbeidet til dette formål. Når det gjelder overførsler til USA vil det i størst mulig grad skje på bakgrunn av Privacy Shield. Privacy Shield er en avtale mellom EU og USA som blant annet fastsetter et sett med databeskyttelsesregler og sikkerhetstiltak som amerikanske selskaper som har inngått avtalen er forpliktet til å overholde når de behandler personopplysninger.

I visse tilfeller vil det imidlertid ikke være praktisk mulig for BENNS å inngå en standardoverførselskontrakt eller anvende Privacy Shield som juridisk overførselsgrunnlag. I slike tilfeller vil overførselen av opplysningene skje med hjemmel i databeskyttelsesforskriftens artikkel 49, 1 (b), da overførselen av dine personopplysninger til det aktuelle landet er nødvendig av hensyn til oppfyllelse av kontrakten mellom deg og BENNS (bestillingen av reisen din) eller av hensyn til gjennomførelse av tiltak som treffes på din forespørsel før inngåelsen av en slik kontrakt (f.eks. i forbindelse med utgivelse av et kvalifisert tilbud som omtalt ovenfor under avsnitt 6.13).

Det er derfor viktig at du er oppmerksom på at overførselen av dine personopplysninger til land utenfor EU/EØS i forbindelse med bestilling av en reise hos BENNS, betyr at dine personopplysninger ikke vil ha den samme beskyttelsen som etter norske eller EU-rettslige regler.

I forbindelse med overførselen av opplysningene er det en nærliggende risiko for at det i det aktuelle landet ikke er klare, presise og tilgjengelige regler om landets myndigheters adgang til bruken av dine personopplysninger; at det ikke er regler om at landets myndigheters tilgang til dine opplysninger skal være nødvendig og proporsjonal; at landet ikke har en uavhengig og effektiv veileder, samt at landet ikke har tilgjengelige og effektive rettsmidler for de registrerte.

Hvis du ikke ønsker at BENNS i forbindelse med bestilling av din(e) reise(r) sender dine personopplysninger til mottakere utenfor EU/EØS, vennligst informer oss senest når du bestiller en reise.

BENNS deler ikke personopplysningene dine til mottakere utenfor EU/EØS, med mindre dette er nødvendig for å kunne utføre vår virksomhet og oppfylle dine behov ved f.eks. å levere den ønskede reisen til deg.

9. Dataintegritet og sikkerhet

Personopplysninger oppbevares ikke lenger enn nødvendig for å oppfylle det formålet som de er innsamlet til; med mindre oppbevaringen er nødvendig for å oppfylle nasjonale lovkrav, som lovpliktige oppbevaringsperioder i forbindelse med bokføring etc.

Det er BENNS’ oppgave å beskytte personopplysninger ved å treffe tilstrekkelige, tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak. Når det ikke lenger er behov for personopplysningene dine vil vi sikre at de slettes på en sikkerhetsmessig og forsvarlig måte.

10. Dine rettigheter

Du har rett til adgang til alle personopplysninger vi har registrert og bruker, opplysninger om hvor de kommer fra og hva vi bruker de til. Du kan få opplysninger om hvor lenge vi lagrer dine opplysninger, hvem som mottar opplysninger om deg og i hvilket omfang vi gir opplysninger i Norge og til utlandet. Din rett til adgang kan dog begrenses av lovgivning, beskyttelse av andres privatliv og hensyn til vår forretning og praksis. Vår kunnskap, forretningshemmeligheter samt interne vurderinger og materiale kan også være fritatt for adgangsretten.

Under visse omstendigheter har du rett til å gjøre innvending mot vår behandling av dine personopplysninger. Dette gjelder f.eks. når behandlingen er basert på våre legitime interesser.

Innvending mot direkte markedsføring. Du har rett til å protestere mot bruken vår av dine personopplysninger til direkte markedsføring, som profilering, som er relatert til dette formål.

Hvis opplysningene er ukorrekte, ufullstendige eller irrelevante har du rett til å få opplysningene rettet eller slettet med de begrensninger det følger av gjeldende lovgivning og retten til å behandle opplysninger. Disse rettighetene er kjent som "retten til korrigering", "retten til sletting" og "retten til å bli glemt".

Hvis du mener at de opplysningene vi har registrert om deg er feil eller hvis du har gjort motsigelse mot bruken av opplysningene, kan du kreve at vi begrenser bruken av disse opplysningene til lagring. Bruk vil kun være begrenset til oppbevaring inntil det kan fastslås at opplysningene er korrekte, eller at det kan kontrolleres om våre legitime interesser oppveier dine interesser.

Hvis du har rett til å få opplysningene vi har registrert om deg slettet, kan du i stedet anmode oss om å begrense bruken av disse opplysningene til oppbevaring. Hvis vi skal bruke de opplysningene vi har registrert om deg utelukkende for å påberope oss et juridisk krav, kan du også kreve at annen bruk av disse opplysningene begrenses til oppbevaring. Vi kan dog ha rett til annen bruk for å hevde et rettskrav, eller hvis du har gitt ditt samtykke til dette.

Du kan til enhver tid trekke tilbake samtykket ditt. Bemerk vennligst, at hvis du trekker samtykket ditt tilbake, kan vi muligvis ikke tilby deg spesifikke tjenester eller produkter. Bemerk også, at vi fortsatt vil bruke dine personopplysninger til for eksempel å oppfylle en avtale vi har inngått med deg, eller hvis vi er pålagt å gjøre det etter loven.

Hvis vi bruker opplysninger basert på ditt samtykke eller som følge av en avtale, og databehandlingen er automatisert, har du rett til å motta en kopi av de opplysningene som du har oppgitt i et elektronisk maskinlesbart format.

Hvis du ønsker å gjøre én eller flere av dine rettigheter gjeldende bes du om å kontakte oss på [email protected]. Din forespørsel vil bli behandlet i samsvar med gjeldende lovgivning om databeskyttelse.

Klage over BENNS’ behandling av personopplysningene dine kan sendes inn skriftlig til:

Datatilsynet,
Tollbugata 3, 0152 Oslo
Postadresse: Postboks 8177 Dep., 0152 Oslo
Organisasjonsnummer: 974 761 467
[email protected]
+ 47 22 39 69 00

10. Oppdateringer 

BENNS evaluerer og oppdaterer denne personvernerklæringen regelmessig. Du bør derfor sjekke denne personvernerklæringen regelmessig for eventuelle endringer som kan ha betydning for behandlingen av dine personopplysninger.

 

Sist oppdatert 07.09.2021