Gjenoppbygging av mangroveskog i Myanmar og styrkelse av lokalbefolkningen

Prosjektet i Myanmar inkluderer lokalbefolkningen ved Ayeyarwady deltaet med å gjenoppbygge nedbrutte mangroveøkosystemer.

Målet er å skape sunne mangroveskoger som tar opp CO2, beskytter lokalbefolkningen mot naturkatastrofer og konserverer biodiversitet ved å representere et nøkkelhabitat for truede arter. Samtidig arbeides det på å øke det generelle velværet i lokalsamfunnet ved innkomstgenererende aktiviteter, f.eks i forbindelse med økt fiskebestand.

3 raske om prosjektet i Myanmar:

 • Prosjektet fokuserer på land- og skogbruk
 • Prosjektets forventede årlige CO2-reduksjon er på 40.000 tonn
 • Uten prosjektet ville man se: En reduksjon av CO2-mengden oppsamlet i naturen, tap av biodiversitet, økt risiko for naturkatastrofer (orkaner) i området
Konstruksjon av mangroveskog i Myanmar
Konstruksjon av mangroveskog i Myanmar

Mangroveøkosystemenes overlevelse er truet

Mangroveøkosystemene i Ayeyarwady deltaet i Myanmar er siden 1980-tallet blitt nedbrutt med 80% av sin opprinnelige beplantning. Mangroveskogen ble nedlagt til fordel for rekefangst, ris og kullproduksjon samt palmeoljeplantasjer. Dette har vært en økonomisk nødvendighet for lokalbefolkningen, da 60% ab innbyggerne i landsbyen ikke er i besittelse av en fast jobb, og derfor hovedsakelig lever av å felle trær for å tjene til dagen og veien.

Uten konkret handling forutses det at mangroveskogen vil forsvinne helt, noe som vil ytterligere øke sårbarheten hos Myanmars befolkning og ha en negativ innflytelse på økonomien.

Prosjektet er til gavn for både naturen og lokalsamfunnet

Lavtlønnede familier i 3 forskjellige kystområder ved Ayeyarwady deltaet i Myanmar er involvert i arbeidet, og i denne regionen vil mer enn 2.100 hektar nedbrutt land bli gjenopprettet ved å plante over 9 millioner mangroveplanter. Der etableres herved den første mangroveskogen i Myanmar med over 64 arter, og sikres overlevelse for truede arter som dugong og havskilpadder, såvel som gjenopprettelse av det ville elefanthabitatet. Videre blir skoler utstyrt med solenergipaneler, pcer og undervisning, samtidig som det sikres utdannelse av lokale kvinner i naturlig tekstilfarging og kjoleproduksjon, og jenter fra fattige familier forsynes med stipendier til skolegang helt opptil universitetsnivå.

Prosjektet er igangsatt i samarbeid med Pathein og Myeik universitetene, hvilket sikrer en vitenskapelig veiledning av høy kvalitet samt som en sunn utførelse av gendatabasen. Betalingene for klimakompensasjonen blir investert og tildelt til samfunnene i form av støtte til organisasjoner som sikrer fremtidens levestandard, skolestipendier, solenergipaneler til skoler og solenergilamper til hjemmearbeid.

Det blir plantet mangroveplanter i Myanmar
Det blir plantet mangroveplanter i Myanmar

Prosjektet i Myanmar støtter 10 av FN’s verdensmål for bæredyktig utvikling:

 • Mål 1: Avskaffe alle former for fattigdom i verden
 • Mål 2: Stoppe sult, oppnå mattrygghet og forbedret ernæring, samt fremme bæredyktig landbruk
 • Mål 3: Sikre et sund liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper
 • Mål 6: Sikre at alle har adgang til vann og sanitet, og at dette forvaltes på en bæredyktig måte
 • Mål 9: Bygge en robust infrastruktur, fremme inkluderende og bæredyktig industrialisering og understøtte innovasjon
 • Mål 12: Sikre bæredyktige forbruks- og produksjonsformer
 • Mål 13: Handle raskt for å bekjempe klimaforandringer og dets konsekvenser
 • Mål 14: Bevare og sikre bæredyktig bruk av verdens hav og deres ressurser
 • Mål 15: Beskytte, gjenopprette og støtte bæredyktig bruk av økosystemer på land, bekjempe ørkendannelse, stanse uttømming av jorden og tap av biodiversitet
 • Mål 17: Styrke det globale partnerskapet for handling og øke midlene til å nå målene

Se alle FN's verdensmål for bæredyktig utvikling her!

Gjenoppbygging av mangroveøkosystemer i Myanmar
Gjenoppbygging av mangroveøkosystemer i Myanmar

Gjenoppbygging av regnskog på Madagaskar ved hjelp av effektive komfyrer og solenergidrevne ovner

For å redusere CO2 og imøtekomme rask nedbrytning av skog på Madagaskar, støtter myclimate produksjonen og distribusjonen av effektive komfyrer og klimavennlige solenergidrevne ovner. Med i prosjektet hører utdannelse av studerende i viktigheten av å passe på klimaet og utøve klimavennlig matlaging, samt å gjenskape skog med ét frø pr. solgt komfyr.

3 raske om prosjektet på Madagaskar:

 • Prosjektet fokuserer på effektive komfyrer og solenergidrevne ovner
 • Prosjektets forventede årlige CO2-reduksjon er på 269.261 tonn
 • Uten prosjektet ville man se et økt forbruk av tre og kull
Undervisning i bæredyktig kosthold og matlaging på Madagaskar
Undervisning i bæredyktig kosthold og matlaging på Madagaskar

Litt om organisasjonen bak initiativet

Den sveitsiske/madagaskanske organisasjonen ADES (Association pour le Développement de l’Energy Solaire) har produsert solenergidrevne ovner på Madagaskar siden 2002 og selger dem til reduserte priser til lokale familier. Siden 2010 har prosjektet utvidet sine aktiviteter til hele øya og også inkludert effektive komfyrmodeller, som komplementerer bruken av de solenergidrevne ovnene når solen ikke skinner. I dag tilbyr ADES 9 forskjellige solenergidrevne- og effektive ovner og komfyrer til både private, til industri og til øvrige klienter som skoler, barnehjem og hospitaler. Prosjektet arbeider med både produksjon og distribusjon over hele øya og når derfor ut til kunder på hele Madagaskar. Siden 2017 har salgsvognen kjørt rundt på øya for både å markedsføre prosjektet og fungere som informasjonsenter, primært i avsidesliggende områder nord på øya.

I øyeblikket arbeider ADES på å igangsette flere forskjellige aktiviteter som skal øke befolkningens miljø- og sunnhetsmessige viten rundt sunn mat og effektiv, bæredyktig matlaging. Med et innovativt miljø- og utdannelsesprogram, bringes ADES skolebarn og deres lærere tettere på deres naturlige flora og fauna og motiverer dem til å handle mer bæredyktig.

Lokalsamfunnet har stor glede av prosjektet

De bæredyktige ovnene sparer opp til 50% av kull- og brenselforbruk, hvilket resulterer i en merkbar besparelse for den enkelte families budsjett og tidsforbruk. Spesielt kvinner og barn nyter godt av solenergidrevne ovner uten CO2-utslipp, da de utsettes for mindre os under matlaging. Utbredelsen av bæredyktige komfyrer og solenergidrevne ovner er videre en effektiv måte å bekjempe de raskt forsvinnende skog og forhindre reduksjonen av CO2.

De solenergidrevne ovner er ideelle til å tilberede tradisjonelle madagaskanske retter som ris, mais, kjøttsuppe og kylling. Når det er sagt, så krever den bæredyktige matlaging tilvenning og en endring av vaner i kjøkkenet. Til nettopp dette formålet tilbyr ADES spesielle undervisnings- og informasjonsprogrammer for å sikre korrekt bruk av den solenergidrevne matlagingsteknikken.

Solenergidrevne ovner blir fraktet til bortgjemte områder på Madagaskar
Solenergidrevne ovner blir fraktet til bortgjemte områder på Madagaskar

Prosjektet i Madagaskar støtter 10 av FN’s verdensmål for bæredyktig utvikling:

 • Mål 1: Avskaffe alle former for fattigdom i verden
 • Mål 3: Sikre et sunt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper
 • Mål 4: Sikre alle lik adgang til kvalitetsutdannelse og mulighet for livslang læring
 • Mål 5: Oppnå likestilling mellom kjønnene og styrke alle kvinner og jenters rettigheter og muligheter
 • Mål 7: Sikre at alle har adgang til pålitelig, bæredyktig og moderne energi til en overkommelig pris
 • Mål 8: Fremme vedvarende, inklusiv og bæredyktig økonomisk vekst, full og produktiv ansettelse samt anstendige jobber for alle
 • Mål 12: Sikre bæredyktige forbruks- og produksjonsformer
 • Mål 13: Handle raskt for å bekjempe klimaforandringer og dets konsekvenser
 • Mål 15: Beskytte, gjenopprette og støtte bæredyktig bruk av økosystemer på land, bekjempe ørkendannelse, stanse uttømming av jorden og tap av biodiversitet
 • Mål 17: Styrke det globale partnerskapet for handling og øke midlene til å nå målene

Se alle FN's verdensmål for bæredyktig utvikling her!

Undervisning av skolebarn på Madagaskar
Undervisning av skolebarn på Madagaskar