Som reisearrangør har BENNS et ansvar for å delta i de initiativer som støtter kampen for å gjøre verden til et bedre sted for kommende generasjoner. Dette er et nytt territorium, hvor vi fortsatt har mye å dekke og mye å lære, men hvor vi ønsker å inviterer dere med på denne reisen. Her kan dere finne svar på følgende spørsmål 

 • Hvorfor selger BENNS fortsatt flyreiser?
 • Hva er BENNS generelle holdning til ansvar?
 • Hvorfor har vi valgt å støtte prosjekter som også møter en rekke av FNs verdensmål for en bæredyktig utvikling?
 • Hvorfor har BENNS valgt myclimate som partner?
 • Hvorfor har BENNS nølt med lanseringen av vårt klimakompensasjonprogram?
 • Kompenserer BENNS for egne interne reiser?
 • Tjener BENNS noe på den betalte klimakompensasjonen?
 • Hvem har BENNS rådført seg hos med tanke på valget av klimakompensasjon?
 • Burde det være mulig å kompenserer for buss og tog?
 • Leter du etter mer informasjon om hva du selv kan gjøre som reisende?

Hvorfor selger BENNS fortsatt flyreiser?

I BENNS ser vi det å reise som en styrke for både oss som individer og for verden som et globalt fellesskap. Det er 3 gode grunner til at vi oppfordrer til å holde reiselysten i live:

Vi lærer av å reise 
Å reise kan lære oss å omfavne verdens ulikheter, å navigerer rundt i dem og hvordan kommunisere med andre kulturer. Vi tror på at dette skaper et sterkere globalt samfunn og en form for fellesfølelse, som kan hjelpe med å minimerer konflikter. Vi lærer å forstå og omfavne ulikhetene med åpent sinn. Når man reiser med et åpent sinn tydeliggjør naturligvis både styrker og svakheter i vårt eget hjemland og i de kulturer vi møter, så vel som at det fremmer en forståelse og forebygger fordommer. 

Vi er en del av et globalt samfunn
Vi lever i en tid som er veldig global og der landegrensene blir mindre. Arbeidslivet blir mer globalt og internasjonale virksomheter vokser seg større og blir mer dominerende, noe som resulterer i at det ansettes medarbeidere fra det globale samfunn. For å imøtekomme arbeidslivets kriterium, som ofte inkluderer et internasjonalt perspektiv, bør vi som mennesker forstå verden og andre kulturer.

Å reise er er forandringens kraft
Når vi reiser kan vi bidra positivt til utviklingen av den økonomiske situasjonen i et land og dermed, forhåpentlig, bidra til en mer lik fordeling av midler og mer stabilitet. Det betyr at når vi reiser kan vi være en viktig brikke i målet om å skape en mer lik og rettferdig verden, da overskuddet fra turistindustrien kan bidra til lokal utvikling. Særlig i de mer avsidesliggende stedene og områdene, som har begrenset adgang til økonomisk utvikling ut over turisme. 

Det er også en bakside av medaljen. Turismen er både en måte å skape bæredyktig utvikling, men kan også ha negative følger, som f.eks: Den lokale fordelingen av goder, styringen av turismen og overdreven turisme på populære steder. Vi kan ikke løse alt, men vi kan i våre råd til reisende og valg av partnere og destinasjoner, bli en del av løsningen. 

Hva er BENNS generelle holdning til ansvar?

Hvis vi ser på vår klimakompensasjon, fokuserer de prosjektene vi støtter ikke kun på CO2 reduksjon men også på en bred vifte av FNs verdensmål for bæredyktig utvikling. På denne måten blir verdien av klimakompensasjonen større enn bare å omfatte den enkeltes CO2 utledning. Les mer om prosjektet her!

Hvorfor har vi valgt å støtte prosjekter som også møter en rekke av FNs verdensmål for en bæredyktig utvikling?

FNs verdensmål for bæredyktig utvikling avspeiler et bredere syn på ansvarlighet enn klimainitiativer alene. Dette passer godt med det brede perspektivet BENNS ønsker å utvise ansvarlighet i. Les mer om FNs verdensmål for bæredyktig utvikling her!

Hvorfor har BENNS valgt myclimate som partner?

Vi har hatt et panel av uavhengig, internasjonalt anerkjente eksperter som har rådgitt oss, og basert på de kriteriene var det myclimate som var det anbefalte valget:

 • En utredning som nøytraliserer CO2-påvirkningen
 • Identifikasjon av de involverte prosjektene

Myclimate er en av pionerene i frivillig klimakompensasjon. BENNS/myclimate modellen for klimakompensasjon fokuserer på å støtte to samfunnsbaserte prosjekter av høy kvalitet. Disse prosjektene arbeider ikke kun for å reduserer utledningen av CO2, men også for å nå ut til flere tusen i lokalsamfunnet og imøtekommer FNs verdensmål effektivt for en bæredyktig utvikling. BENNS/myclimate modellen regner ut den totale klimapåvirkningen av flyreisen, der andre modeller ofte utelukkende fokuserer på CO2 utledningen. 

Hvorfor har BENNS nølt med lanseringen av vårt klimakompensasjonprogram?

I 2019-2020 har vi sett et økt fokus fra mediene vedrørende klimakompensasjon på flyreiser og mer spesifikt på hvordan de har belyst 'gråsonene' som partnervalg og gjennomsiktigheten hos de veletablerte reisebyråene. Denne debatten tydeliggjør også kundenes mangel på tillit til de mulige og nåværende løsningene. Denne nærgående granskingen vi har sett fra mediene de siste par årene illustrerer viktigheten av et sterk partnerskap som er bygget på gjennomsiktighet og tillit. 

Vi kunne valgt å påstå og rope høyt om hvordan det burde være en større forståelse for våre verdier og tro på den positive påvirkningen av reiser. Men vi tror på en ydmyk tilgang hvor vi arbeider med på bygge opp troverdige og transparente initiativer, og vi har valgt å bruke tiden fornuftig til å finne den rette partner som kan levere dette, også på sikt. 

Kompenserer BENNS for egne interne reiser?

Ja. Det er vedtatt at det skal lages en estimert klimakompensering for alle interne flyreisene for både 2019 og januar-februar 2020. Fra mars 2020 vil alle interne flyreiser bli registrert. Utregningen av klimakompensasjonen vil foregå på samme måte som kundenes utlegning, nemlig ved hjelp av myclimate-modellen. Dette betyr at vi som virksomhet internt også støtter opp om samme prosjekt. 

Tjener BENNS noe på den betalte klimakompensasjonen?

Nei. All betaling av klimakompensasjon går direkte til myclimate og er registrert og overvåket av myclimate. 

Hvem har BENNS rådført seg hos med tanke på valget av klimakompensasjon?

Området 'klimakompensasjon' er i dag veldig uregulert og umodent med tildels flere tvilsomme partnere. Dette skyldes delvis at markedet er nytt og 'hypet' og delvis at det ikke er noen globalt regulerte standarder. 

Vi har rådført oss hos et panel av selvstendige, internasjonalt anerkjente eksperter som har gitt oss råd, og vi er stolte av det vi leverer med tanke på klimakompensasjon. 

Burde det være mulig å kompenserer for buss og tog?

På nåværende tidspunkt finnes det ingen god modell for andre transportmidler enn fly. Det er et område i konstant utvikling og eksperter på området har ennå ikke fastsatt den rette måten å utregne eller overvåke dette. Vi vil tilby en slik modell så snart det fins en solid beregningsmetode. 

Leter du etter mer informasjon om hva du selv kan gjøre som reisende?

Vi arbeider på å utarbeide en liste over ting som dere som reisende selv kan gjøre for å å reise mer ansvarsfullt.