Konkurransen er over.

Den heldige vinneren ble Henrik S. (etternavn er kjent av BENNS) og han blir kontaktet på epost.

Premier og trekning
I konkurransen utlodder vi 1 reisegavekort som premie med en samlet verdi på 10.000 kroner. Gavekortet kan ikke omgjøres til kontanter eller overdras til andre og utløper etter 3 år. 

Vinneren trekkes den 15. desember 2021 og blir automatisk kontaktet av BENNS på den epostadressen som er opplyst - og som det er gitt samtykke med - ved påmeldingen senest 1 dag etter trekningspunktet. Vinneren blir offentliggjort senest den 16.12.2021 kl. 12.00 på denne siden. 

Vær oppmerksom på at hvis vinneren ikke har reagert på henvendelsen innenfor 7 dager etter å ha fått beskjed fra BENNS på epost, forbeholder BENNS seg retten til å trekke en ny vinner. Det er vinnerens eget ansvar å sjekke eposten sin. 

BENNS kan ikke på noen måte holdes ansvarlig for eller utsettes for krav om kompensasjon som følge av at en annen vinner trekkes fordi en trukket vinner ikke oppdager en beskjed om gevinst innenfor tidsrammen. Ved mistanke om juks kan vi se bort fra deltagelsen. 

BENNS er ikke ansvarlig for tekniske feil og driftforstyrrelser i forbindelse med konkurransen. 

Sånn deltar du:
For å delta i konkurransen skal du være tilmeldt og aktivt motta BENNS nyhetsbrev i Norge på trekningstidspunktet.

Eksisterende nyhetsbrevsmottakere deltar automatisk i konkurransen, med mindre de avmelder seg nyhetsbrevet innen trekningstidspunktet.  

Hvis du IKKE er påmeldt nyhetsbrevet vårt skal du aktiv påmelde deg og forbli registrert minimum frem til trekningstidspunktet for å delta i konkurransen. 

Er du ikke påmeldt og registrert som mottager av nyhetsbrevet eller avmelder du deg nyhetsbrevet innen uttrekningstidspunktet, deltar du ikke i konkurransen. 

For å delta i konkurransen skal du minimum være 18 år gammel og bosittende i Norge. Du kan kun delta 1 gang. 

Ved å delta i konkurransen aksepterer du vår personvernerklæring, samt at BENNS offentliggjør navnet ditt hvis du vinner på de sosiale medier som BENNS normalt seg benytter seg av.

Hvem avholder konkurransen:
Konkurransen avholdes av BENNS som drives av:

Kilroy Norway AS
Tordenskioldsgate 2                                   
0160 Oslo                    
Org. nr: 940 073 251                    

Konkurransen er sponset av BENNS og ikke på noen måte tilknyttet, administrert, godkjent eller sponset av andre, herunder sociale medier som f.eks. Facebook, Instagram eller lignende. 

Personer som er ansatt hos BENNS eller i samme konsern, samt deres nærmeste familie kan ikke delta i konkurransen, 

BENNS tar forbehold for formulerings- og trykkfeil. 

Spørsmål: 
For spørsmål vedrørende konkurransen rettes henvendelser til BENNS på følgende epostaddresse: [email protected]